TW
English
首頁    |    車架組產品

Bannard Achilles-AK-600

產品說明

     
Bannard Achilles-AK-600
SiZE Seat tube(C-C) Top tube(C-C)
S (mm) 480 500
M(mm) 510 520
L(mm) 530 540
XL(mm) 550 560
 


 
  
Model No.     
Model Name.    Bannard Achilles-AK-600
     
車架系統 年度 2016
  車架 True Temper管材 700C 鉻鉬鋼車架 
  前叉 700C 1吋電鍍鋼叉
  顏色 白色、橘色、深藍、墨绿、酒红
操控系統 龍頭 1吋大銅焊無牙龍頭
其它 座管 27.2mm Lug鉻鉬鋼座管